برای اينكه كودكان در لباس پوشيدن به سبك و استايل مربوط به خود برسند بهتر است از دوران كودكی ست كردن را بياموزند.بطوريكه لباسهايشان از لحاظ مدل،جنس و رنگ هماهنگ باشند.

برای شروع بهتر است از لباسهای كمتر اما كاربردی تر استفاده كنيد.لباسها را براساس سليقه خود انتخاب كنيد و در دسترس كودك قرار دهيد.البته بهتر است برای شروع بسراغ لباسهای ساده تر رفت.اين شيوه،ابتدايی ترين روش آموزش مي باشد.
سعی كنيد شلوارها را در رنگهای تيره و بالاتنه را در رنگهای روشنتر انتخاب كرده تا كودك انتخاب درست تری داشته باشد.در حين انتخاب،با تشويق و يا بطور غير مستقيم كودك را راهنمايی كنيد.

و اما ميرسيم به لباسهای طرحدار كه مهم ترين بخش ست كردن می باشند.برای نتيجه گيری بهتر می توان يكسری لباسهای بالاتنه طرحدار(راه راه،چهارخانه،رنگارنگ تركيبی)را با شلوارهای ساده در اختيار كودك قرار داد تا بطور ناخواسته در راستای انتخاب كودك قرار گيرد.
پس از انجام كار، كودك بايد مورد تشويق قرار گرفته و توضيحات لازمه در قالب تشويق از قبيل(چه خوب انتخاب كردی و يا ببين رنگ شلوارت با يكی از رنگهای بلوزت چه خوب هماهنگ شده و …)صورت گيرد.